Showing 25–36 of 41 results

KShs 3,500
KShs 2,200
KShs 2,200
KShs 2,000
KShs 3,000
KShs 3,600

Homeware

Photo frame

KShs 3,000
KShs 3,200

Homeware

Placemats

KShs 4,500
KShs 700
KShs 450
KShs 3,500